ברוכים הבאים לאתר אמה"י

אנחנו ארגון מיילדות מוסמכות ומנוסות, בעלות רישיון יילוד ישראלי, הפועלות בקהילה, עם נשים הבוחרות בלידה ביתית. אמה"י הוקם על בסיס התפיסה, כי חופש הבחירה לגבי מקום הלידה, אופן הלידה והמטפלים בלידה הינו בגדר זכות יסודית של היולדת, המעוגנת בחוק יסוד: "כבוד האדם וחירותו". עבור נשים בריאות, ההריון, הלידה וההנקה, הינם תהליכים טבעיים, אשר במרבית המקרים מצריכים רק מעקב לצורך זיהוי סימנים מוקדמים לסיבוכים, סביבה תומכת ומוכרת, עידוד ואהבה.