רישום הילוד

לאחר הלידה המיילדת תצייד אתכם בהודעת לידה –  שאת ילדת תינוק בריא וחיוני תאריך ושעת הלידה ואף תוסיף את משקל הילוד ומינו, העתק רישיון  המיילדת. ובבתצהיר חתום ע"י עורך דין שהיא יילדה אותך בלידת הבית שלך.

לשם רישום עליכם להגיע האב, האם והתינוק. להביא איתכם הודעת לידה סיכום לידה מהמיילדת, תצלום רשיון המיילדת, תצהיר חתום ע"י עו"ד, תעודות זהות וכרטיס מעקב הריון.  

על מנת שתוכלו להשתמש בשרותי קופת החולים או טיפת חלב  חשוב שתרשמו את הילוד קרוב ללידה.

מומלץ לברר לפני ההגעה מי ומתי יקבלו אתכם, על מנת שלא תחשפו את התינוק ואימו לציבור שלא לצורך.

במידה ובחרתם לרשום את התינוק בבית החולים היולדת והתינוק יאלצו להתאשפז לפחות 12 שעות. לא מקובל להירשם בלבד ולכן האם והתינוק ידרשו להיבדק (יש בתי חולים שמבקשים גם לבדוק את השלייה) ובמידה ותסרבו תידרשו לחתום על טופס סירוב בדיקה וטפול.

רישום בבית החולים מקנה לך את הזכות מביטוח לאומי, למענק לידה.