מטרת הארגון

ארגון מיילדות הבית שם לו למטרה:

 • לאפשר ולקדם את זכות היולדת לקבל מידע עדכני ואמין על מנת לבחור את מקום הלידה, אופן הלידה והמטפלים בה, תוך שמירה על בריאות ובטיחות מירבית לאם וליילוד.
 • לאפשר ולקדם את זכות היילוד להיוולד ולינוק בסביבה תומכת ובריאה, ללא ניתוק ממשפחתו, תוך שמירה על בריאותו הפיזית והנפשית.
 • לאפשר קיום לידה פיזיולוגית עבור יולדות הבוחרות בלידת בית, ולצמצם התערבויות בלידה במידת האפשר.
 • לשפר את הקשר בין לידות הבית המתקיימות בקהילה לבין שירותי ההעברה (מגן דוד אדום) ובתי החולים המשמשים כגיבוי רפואי בעת הצורך.
 • לקדם את ארגון ומיסוד לידות הבית במסגרת שירותי הבריאות בישראל.
 • לספק מידע מהימן ועדכני לציבור היולדות השוקלות קיום לידת בית, תוך הקפדה על הסכמה מדעת.
 • להקים מאגר נתונים סטטיסטי מיילדותי ישראלי בנושא לידות בית, כפי שנעשה במרבית המדינות המתקדמות.
 • לקדם את בריאות היולדות הבוחרות בלידת בית, על ידי מתן טיפול המשכי הכולל מעקב הריון רציף מלווה בגישה הוליסטית ורפואה משלימה, טיפול במהלך הלידה ומעקב לאחר הלידה.
 • לקדם את הרמה המקצועית של מיילדות הבית על ידי השתלמויות בנושאים חיוניים לשיפור איכות הטיפול.
 • להגדיר פרוטוקולים המסדירים את הטיפול בנשים ויילודים בסיכון נמוך במסגרת ביתית הכוללים:
  • מעקב טרום הריוני ובדיקות רפואיות חיוניות ללידת בית
  • מצבים רפואיים שעלולים לסכן את היולדת ואת הילוד , שאינם מאפשרים לידת בית
  • טיפול במהלך הלידה באם וביילוד
  • מצבים המחייבים העברה לבית החולים במהלך לידת בית ואחריה
  • מעקב וליווי של האם והילוד במשכב לידה ותמיכה בהנקה
  • רישום ודיווח
  • ציוד נדרש ללידת בית
  • ביטוח אחריות מקצועית