מיכל בונשטיין

מיכל בונשטיין- מיילדת בית – יו"ר אמה"י

Michal Bonstein cnm- Homebirth Midwife-Chairwoman imahi  ISRAEL

 טל'- 03-5494475   , 054-4700178   רחוב ויתקין 17 רמת השרון- 47263