מאבק אמהי

24.7.13
לכבוד מר דורון קמפלר
הוועדה המייעצת לשיפור הרפואה הציבורית
שלום רב!
במכתב זה אנו, ארגון אמה"י- ארגון מיילדות הבית בישראל, פונות אליך ואל הוועדה המייעצת כדי להציג בפניכם
את נושא לידות הבית בישראל ואת הקשיים הקיימים במימוש לידת בית עבור יולדות ועבור מיילדות.
אנו שואפות לשלב את אפשרות הבחירה בלידת בית ברפואה הציבורית כאחד השירותים שיוצעו ליולדות.
יולדת שתבחר ללדת בביתה בעזרת מיילדת או רופא מורשים, תוכל לקבל החזר על הוצאות הלידה מול חשבונית
מאת הגורם המיילד. ובנוסף תוכל לקבל מענק לידה בדומה לכל יולדת היולדת בבית חולים.
כמו כן אנו שואפות לכך שהמערכת הציבורית תתמוך בהיבטים המקצועיים בעבודת המיילדת \רופא באפן
שיאפשר שילוב וגיבוי לעבודתם בקהילה ובבתי החולים.
בישראל מתקיימות מאות לידות בית מתוכננות בשנה . קיימת עליה מתמדת במספר הלידות , ב 1990- היו בישראל
50 לידות בית מתוכננות וב 2011- הגיע מספרן ל 750 לידות.
לידות הבית המתוכננות הן לידות המנוהלות על ידי המורשים בחוק לעסוק ביילוד שהם מיילדות מוסמכות ורופאים מיילדים. מיילדות הבית פועלות על פי חוק בהתאם לפקודת המיילדת 1929
משרד הבריאות הוציא הנחיות מקצועיות ומנהליות המיועדות לעוסקים ביילוד.
לידות בית הן לידות המתוכננות להתקיים מחוץ לבית החולים, בבית היולדת או בכל מקום אחר לבחירת היולדת.
על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חופש בחירה לגבי מקום הלידה הינו בגדר זכות יסוד של האישה.
בבסיס התפיסה של לידת בית קיימת ההשקפה שלידה, עבור נשים בריאות עם הריונות בריאים , היא תהליך טבעי
המתרחש מעצמו ומיטיב עם האם והיילוד.
במרבית המקרים אין צורך בהתערבות כלשהי מלבד מעקב לצורך זיהוי סימנים מוקדמים לסיבוכים , סביבה
התומכת ברצונות האישה, עידוד ואהבה.
המחקרים הנרחבים שנעשו בעשור האחרון חוזרים ומראים , שלידת בית בטוחה כמו לידת בית חולים, עבור אם
ויילוד שלהם הריון תקין, בלווי מיילדת מוסמכת . כמו כן, לידת הבית היא בריאה יותר ובעלת יתרונות מהותיים
עבור האישה והיילוד.
הנתונים הסטטיסטיים של אמה"י תואמים את נתוני הסטטיסטיקה בעולם המערבי ומראים שלידת בית בישראל
הינה בטוחה עבור היולדת..
גוף הידע המחקרי הנחשב – ספריית הקוקריין – מסכם וממליץ ב- 2012 , בעקבות עשורים של מחקרים נרחבים
בארצות מערביות, בהן לידות הבית מוסדרות:
"על כל הארצות לשקול מיסוד שירות לידות בית הכולל גיבוי רפואי ולהציע לנשים הרות בעלות סיכון נמוך מידע
לגבי ההוכחות הקיימות ואפשריות הבחירה ."
לפי ארגון הבריאות העולמי – "סביבת הבית מתאימה ללידה. יש לספק ליולדת ולמיילדת הבוחרות באפשרות זו ,
את כל כלי האבחון, הייעוץ והחירום כנדרש, ללא קשר למקום הלידה ".
2
ב- 2010 בית הדין האירופי לזכויות אדם פסק שפגיעה באפשרויות הבחירה של אשה סביב הלידה, הינה פגיעה
בזכויות הפרט, לנשים קיימת זכות בסיסית לבחור את התנאים והמקום בו ילדו. הפגיעה באפשרות הלידה בבית
הינה הפרה של הזכות לכבוד לחיים הפרטיים והמשפחתיים של האזרחים.
בישראל, מתוך הבעיות השונות במימוש לידות הבית, קיימת בעיה אחת מרכזית חמורה ביותר. ברצוני להביא
בעיה זו לידיעת שרת הבריאות והוועדה המייעצת.
אנו מיילדות הבית הפועלות באופן חוקי, עובדות ללא בטוח רשלנות מקצועית.
זאת משום שהבטוח נשלל מאתנו ב- 2005 ונמנע מאתנו מאז. יתכן שאנו המקצוע הטיפולי היחיד בישראל,
שחברות הביטוח נמנעות מלבטחו ואף גורם במשרד הבריאות או במשרדי ממשלה אחרים אינו פועל לשנות מצב
זה.
לאחר התייעצות עם גורמים משפטיים הובהר לנו שלמשרד הבריאות יש "אחריות שלוחית" בנושא לידות הבית,
משום שאנו פועלות מתוך ההנחיות של משרד הבריאות באופן חוקי.
אנו רואות במשרד הבריאות אחראי על היעדר בטוח אחריות מקצועית למיילדות הבית.
העדר בטוח הינו פגיעה בזכויות של יולדות המופלות לרעה לעומת יולדות בית החולים ומהווה פגיעה חמורה
בחופש העסוק של מיילדות הבית.
קיימים פתרונות יצירתיים רבים ושונים המאפשרים לפתור סוגיה זו. לדוגמה , במשך שנים רבות , אלפי אזרחיות
ישראליות ילדו בבית , נשים , שהוריהן , בני זוגן והן עצמן , שילמו כל חייהן ביטוח לאומי וכעת הכסף המיועד
לכיסוי הוצאות לידתן נערם בבטוח הלאומי. מדובר במיליוני שקלים בשנה. כסף זה ראוי שישמש להחזר הוצאות
הלידה עבור כל יולדת, מענק לידה ומימון ביטוח אחריות מקצועית.
ברצוננו לציין שארגון אמה"י פנה פעמים רבות למנכל"י משרד הבריאות, לשר הבריאות, לשר הרווחה, למפקח על
הבטוח ולשופטת דליה דורנר וכן לחברת הבטוח מדנס ולחברות בטוח אחרות ולעולם לא הצלחנו לקבל מענה או
עדות לכך שנעשה צעד כלשהו לתיקון המעוות.
פגיעה חמורה נוספת בזכויות היולדת בישראל היא האפליה הנגרמת כלפי יולדות הבית במניעת מענק אשפוז
ומענק לידה מהיולדות בבית. וזאת למרות המלצת הוועדה לקידום בריאות האשה ב- 2008 בכנסת ,לאפשר מענק
לידה לכל יולדת בלי קשר למקום לידתה. ליולדות הבית הוצאות רבות שאינן מנת חלקן של יולדות בית החולים .
על יולדת הבית לממן מכיסה תשלום למיילדת , לתרופות ולציוד, תשלום לבדיקת רופא ילדים. תשלום עבור סקר
שמיעה. דרישה לתשלום עבור שירותי בית החולים ביממה הראשונה ,אם אינה נשארת לאשפוז של לפחות 12
שעות. במקרה כזה כמו במקרה של לידת בית האשה לא תקבל מענק לידה או מענק אשפוז ובית החולים יכול
לחייבה לשלם עבור הטיפול שקבלה .
למיילדות בית קשיים טכניים נוספים כמו קושי גדול ברכישת התרופות אשר משרד הבריאות מחייב בהנחיות.
כמו כן לרוב לא קיים קשר מקצועי ושיתוף פעולה בין מיילדות הבית למטפלים האחרים באשה , בקהילה ובבית
חולים. שיתוף פעולה יכול לתרום רבות לשיפור הטיפול ביולדת וביילוד.
לידת הבית הינה אפשרות בטוחה המעוגנת בחוק וישנן סיבות רבות לעודד ולתמוך בקיומה. לידת הבית הינה זולה
בהרבה עבור המערכת ויכולה להוריד עומסים מבתי החולים. בלידת בית הרבה פחות זיהומים, דמומים, ניתוחים,
מתן תרופות ועוד. ללידת הבית יתרונות רבים בשביעות רצון היולדת ומשפחתה.
אנו ממליצות הקמת וועדה שתוכל לטפל בהטמעת לידות הבית ברפואה הציבורית – קהילתית בישראל.
נשמח להציג בפניכם את הנושא בהרחבה.
בברכה
מיכל בונשטיין יו"ר אמה"י
ענת תל אורן נציגת אמה"י