השקפת עולמנו

ארגון מיילדות הבית בישראל – אמה"י, הוקם בשנת 2000 על ידי מיילדות מוסמכות ומנוסות, שהתמחו בליווי נשים בהריון בקבלת הלידה ובתמיכה ביולדת ומשפחתה לאחר הלידה, אנו בעלות רישיון יילוד מטעם משרד הבריאות בישראל ועובדות תחת נוהל של משרד הבריאות .

הארגון פועל לקידום התנאים הנדרשים למקצוע מיילדות הבית, מהווה קבוצת תמיכה ומקורות ידע עבור המיילדות ומקדם את זכויותיהן של היולדות בבית. כל אחת מאיתנו, בדרכה, יוצרת שינוי תפיסתי ומעשי בכל הנוגע להתייחסות ללידה בישראל .

אנחנו מילדות הבית מכבדות את זכותה היסודית של היולדת לחופש הבחירה לגבי: מקום הלידה, אופן הלידה והמטפלים בלידה, המעוגנת בחוק יסוד: "כבוד האדם וחירותו".

אנחנו מבססות את העשייה שלנו על ממצאים ועדויות ממחקרים עדכניים שהוכיחו כי הלידה כשלעצמה, עבור נשים בריאות בסיכון נמוך, היא תופעה טבעית שלרוב מסתיימת בתוצאות משמחות. מתפקידה של המיילדת לבצע מעקב וליווי בהריון, בלידה ולאחריה, לצורך זיהוי סימנים מוקדמים לסיבוכים, להימנע ככל האפשר מהתערבות בתהליך ולאפשר סביבה תומכת, עידוד ואהבה.

אנו מאמינות כי:

  •  בלידה בבית ישנה סביבה אופטימלית ללידה טבעית המאפשרת לתהליך הלידה להתפתח בקצב ובזמן המתאימים לאם ולעובר/ית. לידה טבעית בתנאים פיזיולוגיים מיטביים בהם הורמוני הלידה זורמים ללא הפרעה ובהרמוניה, מובילים לשרשרת של תהליכים פסיכו-פיזיולוגים שעוצבו על ידי האבולוציה בת מיליוני השנים.
  • זכותה של כל יולדת לבחור על פי מידע מבוסס, עדכני ואמין היכן היא תלד, מי יהיו מטפליה ואת האופן שבו היא מעדיפה ללדת.
  •  הלידה, היא חוויה מכוננת עבור היילוד/ה. לדרך בה  נפגש/ת עם העולם ועם הוריו/ה ישנה השפעה עמוקה.
  • תמיכה רצופה באישה בהריון, בלידה ובהנקה, על ידי מיילדת שהיולדת בחרה, מקדמת את בריאותם של האם והיילוד/ה.
  • מחובתה של מדינת ישראל  (משרד הבריאות, ביטוח לאומי)  לאפשר תנאים ללידה כפי שניתן ליולדות בבתי החולים מבחינת  נגישות לידע , למימון ולמיילדות. כמו כן, מחובתה של מדינת ישראל לדאוג לביטוח הולם למיילדות הבית.

הערכים המנחים אותנו:

  • עבודתינו מבוססת על עקרונות הפרדיגמה המיילדותית 
  •  עבודה מקצועית מבוססות ראיות
  • תקשורת אמפטית פתוחה ומכבדת המבוססת על יחסי אמוןיושרה ושקיפות