בג"ץ הכריע: ניתן להפעיל מרכזי לידה טבעית מחוץ לבתי החולים

בית המשפט קבע בדעת רוב כי מרכזי לידה טבעית אינם נחשבים על פי חוק ל"בתי חולים" – כך שלמשרד הבריאות אין סמכות למנוע את הפעלתם מחוץ למרכזים הרפואיים • מעתה נשים רבות יוכלו לבחור ללדת באחד המרכזים שמופעלים בידי מיילדות בלבד – ללא צוותים רפואיים. בג"ץ הכריע היום (21/07/21) בעתירה מטעם "נשים קוראות ללדת", וקבע כי למשרד הבריאות אין סמכות לאסור הפעלה של מרכזי לידה טבעית מחוץ לבתי החולים בישראל. השופטים קבעו ברוב דעות שהמרכזים הללו, שבהן נשים יכולות ללדת בעזרת מיילדות בלבד וללא צוותים רפואיים, אינם נחשבים ל"בתי חולים" על פי פקודת בריאות העם – ולכן משרד הבריאות אינו רשאי למנוע את הפעלתם. מעתה נשים רבות יוכלו לבחור אם ללדת בבית החולים עם ליווי רפואי, או באחד ממרכזי הלידה הטבעית.