בדיקת סינון שמיעה לילדים

משרד הבריאות ממליץ על בדיקת שמיעה לכל יילוד , בלידת בית לאחר הרישום במשרד הפנים יש לקבל הפנייה מרופא הילדים בקופה לבדיקת שמיעה בבית חולים הסמוך לביתכם ההמלצה היא לעשות את הבדיקה עד גיל חודש ניתן גם עד גיל שלושה חודשים 

מטרת הבדיקה 

שמיעה משפיעה באופן משמעותי על התפתחות שפתית ותקשורת.
אחד מכל אלף תינוקות נולד עם ליקוי שמיעה משמעותי.

איתור מוקדם  יאפשר לילדים אלה למצות את מלוא הפוטנציאל ההתפתחותי שלהם, גרייה שמיעתית מוקדמת משפיעה על האיזורים במוח המייצגים צלילים ונמצאים בשיאם בראשית החיים.

כיצד מתבצעת הבדיקה 

  1. בדיקת TEOAE  – מבוצעת לכל הילודים החל מהיממה השניה לחיים. בבדיקה שמים אוזניה זעירה באוזן של התינוק. האוזניה משמיעה צליל עדין וקולטת תגובה הנוצרת בתאי השיער של האוזן הפנימית. התגובה הינה פיזיולוגית והיא נרשמת על ידי מכשיר המדידה. אם לא מתקבלת תגובה לצלילים בבדיקה זו, או במקרים שבהם יש סיכון ידוע ללקות שמיעה, מתבצעת בדיקה נוספת שנקראת AABR (Automated Auditory Brainstem Response)
  2. בדיקת AABR – מבוצעת לפגים ולתינוקות בסיכון גבוה, בנוסף לבדיקה הראשונה. בבדיקה זו נרשמים פוטנציאלים שמיעתיים מעוררים מעצב השמיעה. בדיקה זו נועדה להבטיח שלא רק האוזן הפנימית תקינה, אלא גם עצב השמיעה.

מהלך הבדיקה 

אוזניות המחוברות למכשיר מוצמדות בעדינות לאוזן התינוק ודרכם עובר צליל , המכשיר רושם את תגובת אוזניו של התינוק לצלילים

במידה ויש צורך לבצע לתינוק בדיקת AABR (Automated Auditory Brainstem Response), מוצמדות בעדינות לראש התינוק אלקטרודות קטנות הרושמות את פעילות עצב השמיעה כתגובה לצלילים המושמעים לאוזן.

הבדיקות אינן פולשניות ולא כרוכות בכאב 

כשהתשובה אינה תקינה 

  • מדובר בבדיקת סינון ולא בדיקה אבחנתית 
  • באחוז מסוים מהיילודים עלולה שלא להתקבל שאינה עקב הצטברות של שעווה או נוזלים באוזן היילוד או כאשר הבדיקה בוצעה והתינוק אינו רגוע וזז הרבה (סיבה נוספת לביצוע מוקדם ) במקרים אלו מוזמן התינוק להמשך בירור שמיעתי במכון האודיולוגירוב התינוקות המוזמנים להמשך בירור הם בעלי שמיעה תקינה!

נוהל משרד הבריאות סיקור שמיעה ליילודים

https://www.health.gov.il/hozer/mr05_2018.pdf