02.01.2017

נכון להיום, בשל חוסר נכונות של חברות הביטוח (המוכרות על ידי המפקח על הביטוח), אין למיילדות הבית בישראל ביטוח אחריות מקצועית .

יולדת ובן זוגה המתכננים לידת בית מיודעים כבר בפגישתם הראשונה עם המיילדת על העדר הביטוח.