– ק. אורים ד.נ נגב             08-9920360                   054-7776058      .ilkirsh@urim.org.