מבנה הארגון

ארגון אמה"י רשום כעמותה. 

באמה"י  25 חברות המתקבלות לארגון לאחר תהליך הכשרה

חברות אמה"י , לאחר חצי שנה כחברות בארגון, בעלות זכות הצבעה בהחלטות הארגון. 

התפקידים באמה"י נעשים בהתנדבות על ידי חברות אמה"י. 

תפקידים המתקבלים בתהליך בחירה- יו"ר אמה"י, נציגת אמה"י בארגון המיילדות הארצי , גזברית אמה"י. 

תפקידים אחרים מתקבלים בהסכמת חברות הארגון.

יו"ר ארגון מיילדות הבית  בישראל – אמה"י:

         מיכל בונשטיין

 

  • גזברית הארגון:  

        שרה סימור 

 

  • נציגת מיילדות בית בארגון המיילדות הארצי:

        רוני לוי שדה 

 

  • אחראיות דף הפייסבוק :

        הדר רוזנבאום, שרי קרוכמל, ליהי עמיצור לובל 

 

  • אחראיות אתר אינטרנט: 

        הדר שיין רוזנבאום, ליאת כרמי 

 

  • צלמת הבית :

        ליהי עמיצור לובל צילמה את התמונות היפיפיות באתר 

 

  • ועדת הכשרה למיילדות בית לכניסה לאמה"י:

        מיכל בונשטיין, שרהל'ה שפס וינקלר, שני סמואלוב, תמי דורון 

 

  • סדנת מצבי חירום והחייאה:  שרהל'ה שפס וינקלר