החזון של אמה"י

ארגון מיילדות הבית שם לו למטרה:

 • לאפשר ולקדם את זכות היולדת לקבל מידע עדכני ואמין על מנת לבחור את מקום הלידה, אופן הלידה והמטפלים בה, תוך שמירה על בריאות ובטיחות מרבית לאם וליילוד/ה

 • לאפשר ולקדם את זכות היילוד/ה להיוולד ולינוק בסביבה תומכת ובריאה, ללא ניתוק ממשפחתו/ה, תוך שמירה על בריאותו/ה הפיזית והנפשית.

 • לאפשר קיום לידה פיזיולוגית עבור יולדות הבוחרות בלידת בית, ולצמצם התערבויות בלידה במידת האפשר.

 • לשפר את הקשר בין לידות הבית המתקיימות בקהילה לבין שירותי ההעברה (מגן דוד אדום) ובתי החולים המשמשים כגיבוי רפואי בעת הצורך.

 • לקדם את ארגון ומיסוד לידות הבית במסגרת שירותי הבריאות בישראל.

 • לספק מידע מהימן ועדכני לציבור היולדות השוקלות קיום לידת בית, תוך הקפדה על הסכמה מדעת.

 • להקים מאגר נתונים סטטיסטי מיילדותי ישראלי בנושא לידות בית, כפי שנעשה במרבית המדינות המתקדמות.

 • לקדם את בריאות היולדות הבוחרות בלידת בית, על ידי מתן טיפול המשכי הכולל מעקב הריון רציף מלווה בגישה הוליסטית ורפואה משלימה, טיפול במהלך הלידה ומעקב לאחר הלידה.

 • לקדם את הרמה המקצועית של מיילדות הבית על ידי השתלמויות בנושאים חיוניים לשיפור איכות הטיפול.

 • להגדיר פרוטוקולים המסדירים את הטיפול בנשים ויילודים בסיכון נמוך במסגרת ביתית הכוללים:

  • מעקב טרום הריוני ובדיקות רפואיות חיוניות ללידת בית

  • מצבים רפואיים שעלולים לסכן את היולדת ואת היילוד/ה , שאינם מאפשרים לידת בית

  • טיפול במהלך הלידה באם וביילוד/ה

  • מצבים המחייבים העברה לבית החולים במהלך לידת בית ואחריה

  • מעקב וליווי של האם והיילוד/ה במשכב לידה ותמיכה בהנקה

  • רישום ודיווח

  • ציוד נדרש ללידת בית

  • הכנסת מיילדות בית חדשות למערך בצורה מקצועית ומאורגנת

  • ביטוח אחריות מקצועית