מכתב לשרת הבריאות

‏‏15 ספטמבר 2013

                         לכבוד,

                    שרת הבריאות – גב' יעל גרמן

                         ג. נ.

                   הנדון: לידות בית בישראל

1.     כמיילדת בית העוסקת בקבלת לידות בית בבית היולדת מזה 13 שנים, אני פונה אליך בנושא הקשור לזכויות של יולדות וחופש בחירה, וזאת לאחר שכל פניותינו למשרד הבריאות קרוב ל-10 שנים (!) נותרו ללא מענה.

2.     בישראל מתקיימות כ-750 לידות בית מתוכננות בשנה בסיוע מיילדות מוסמכות, במגמת עליה בשנים האחרונות. הבסיס החוקי לפעילותנו הינו פקודת המיילדות (1929). הלידות ממומנות ע"י היולדות באופן פרטי, והן מופלות ביחס ליולדות בבית החולים היות והלידה אינה מבוטחת ואינן זכאיות לדמי אשפוז לכיסוי הוצאות הלידה או למענק לידה (למרות המלצות הוועדה לקידום מעמד האישה). במהלך השנים התבצעו בארץ קרוב ל-5000 לידות בית מתוכננות, ודמי האשפוז ומענק הלידה בגינן (בסך של מיליוני שקלים) נשארו ברשות הביטוח הלאומי.

3.     על פי מחקרים רפואיים במדינות רבות הוכחה בטיחות טובה בלידות בית, כאשר מדובר ביולדות בסיכון נמוך שעברו מעקב הריון מסודר, מטופלות ע"י מיילדות מוסמכות העובדות על פי נהלים ונמצאות במרחק סביר מבית חולים.  (לדוגמא בהולנד כיום 25% מהלידות מתקיימות בבית היולדת).

4.     משרד הבריאות מכיר בזכותה של היולדת לבחור באלטרנטיבה של לידת בית, ואף פרסם ב-21 בינואר 2008 הנחיות ללידת בית במסגרת חוזר מנכ”ל מס' 01/2008 – לידות בית בבית היולדת (ברצ"ב). הנחיות אלו כללו בסעיף (1. ג.) את ההנחיה הבאה: "מי שעוסק בקבלת לידת בית חייב להיות בעל ביטוח אחריות מקצועית וביטוח צד ג'”. נוסח זה השתנה במסגרת חוזר מנכ"ל 17/2012 (המחליף ומבטל את החוזר הנ"ל) בו נאמר כי "מי שעוסק בקבלת לידת בית ראוי שיהיה מבוטח בביטוח אחריות מקצועית. אם מקבל הלידה אינו מבוטח כאמור, באחריותו וחובתו ליידע את היולדת על כך בעוד מועד, להבהיר את ההשלכות של היעדר ביטוח, לוודא שהיולדת הבינה זאת ומסכימה לכך – ולתעד זאת".

5.     ארגון אמה"י, ארגון מיילדות הבית ישראל, בו חברות כיום 18 מיילדות, הוקם ב-2002 על ידי מיילדות מוסמכות ומנוסות, בעלות רשיון יילוד מטעם משרד הבריאות, אשר עוסקות בקיום לידה במסגרת ביתית עבור יולדות ומשפחותיהן הבוחרות באפשרות זו. תפיסת הארגון היא כי חופש הבחירה לגבי מקום הלידה והמטפלים בלידה הינו בגדר זכות יסודית של היולדת, המעוגנת בחוק יסוד: "כבוד האדם וחירותו".

6.     עד סוף שנת 2004 היו מיילדות הבית מכוסות ע"י ביטוח אחריות מקצועית באמצעות חברת מדנס, המבטחת את רוב בעלי המקצועות הרפואיים בישראל מפני תביעות רשלנות רפואית. בתחילת שנת 2005 הודיעה סוכנות מדנס באופן חד צדדי כי היא אינה מתכוונת לחדש את פוליסות הביטוח למיילדות בית, ככל הנראה משיקולים מסחריים של כדאיות כלכלית.

7.     כל ניסיונותינו בשנים האחרונות להשיג כיסוי ביטוחי מחברות ביטוח בארץ ובחו"ל נכשלו, ולמרות פניות חוזרות ונשנות במהלך השנים למנכ"ל משרד הבריאות כרגולטור לא נמצא פתרון ונראה כי המשרד אינו רואה עצמו אחראי על הנושא כלל. עם זאת, על פי גורמים משפטיים, משרד הבריאות הינו אחראי מיניסטריאלי לנושא ובעל אחריות שילוחית על תחום לידות הבית, כולל במקרה של תביעה כנגד מיילדת בית בהיעדר ביטוח.

8.     למיטב ידיעתי לא קיים בארץ עוד מקצוע חפשי שאינו מכוסה בביטוח אחריות מקצועית, והעדרו מעמיד בסיכון הן אותנו כמיילדות והן את אלפי היולדות המממשות את זכותן לבחירת מקום הלידה.

אשמח לקיים איתך פגישה בהקדם בכדי להציג בפניך את הנושא, ולדון באפשרויות העומדות בפנינו.

                                                                        בברכה,

 

 

ענת תל-אורן, מיילדת מוסמכת, MPH לידות בית

טלפון 054-4990754, פקס 08-9716067