סיכום לידות בית בישראל 2012

בשעה טובה ומוצלחת, נגמר איסוף הנתונים של לידות הבית של שנת 2012.

בשנת 2011 היתה ירידה קלב במספר כלל הלידות – 716 (לעומת 735 בשנת 2010),

אך, כרגיל התוצאות הן טובות בהרבה מאשר התוצאות המיילדותיות של בתי החולים השונים.

סיכום לידות בית מתוכננות בישראל 2003-2012 / נאסף ונערך ע"י ד"ר אבנר שיפטן

שנה

2003

באחוזים

2004

באחוזים

2005

באחוזים

2006

באחוזים

2007

באחוזים

2008

באחוזים

2009

באחוזים

2010

באחוזים

סכ"ה לידות בית

258

100%

262

100%

348

100%

375

100%

506

100%

563

100%

674

100%

735

100%

העברות לפני

15

5.8%

25

9.5%

34

9.7%

33

9%

48

9.5%

52

9.2%

55

8.2%

58

7.9%

העברות אחרי

9

3.5%

14

5.3%

10

2.8%

6

1.6%

9

1.7%

13

2.3%

8

1.2%

10

1.3%

העברות ילודים

4

1.5%

9

3.4%

1

0.28%

4

1%

7

1.4%

8

1.4%

4

0.6%

8

1.0%

סכ"ה העברות

28

10.8%

48

18.3%

45

12.9%

43

11.4%

64

12.7%

73

12.9%

67

9.9%

76

10.3%

ניתוחים קיסריים

7

2.7%

11

4.2%

12

3.4%

13

3.4%

16

3%

21

3.7%

13

1.9%

11

1.5%

לידות מכשירניות

3

1.1%

2

0.7%

4

1.1%

2

0.5%

8

1.5%

6

1.0%

7

1.0%

10

1.3%

לידות נרתיקיות תקינות

248

96.1%

249

95%

332

95.4%

360

96%

482

95.4%

536

95.2%

654

97.0%

714

97.1%

 

שנה

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

באחוזים

2012

באחוזים

סה"כ לידות בשנה

 

 

 

 

 

 

 

 

716

 

721

 

העברת יולדות לפני

5.8%

9.5%

9.7%

9%

9.5%

9.2%

8.2%

7.9%

54

7.5%

57

7.9%

העברת יולדות אחרי

3.5%

5.3%

2.8%

1.6%

1.7%

2.3%

1.2%

1.3%

7

1%

11

1.5%

העברת ילודים

1.5%

3.4%

0.28%

1%

1.4%

1.4%

0.6%

1.0%

8

1.1%

9

1.2%

סכ"ה העברות

10.8%

18.3%

12.9%

11.4%

12.7%

12.9%

9.9%

10.3%

69

9.6%

77

10.7%

ניתוחים קיסריים

2.7%

4.2%

3.4%

3.4%

3%

3.7%

1.9%

1.5%

15

2.1%

19

2.6%

לידות מכשירניות

1.1%

0.7%

1.1%

0.5%

1.5%

1.0%

1.0%

1.3%

5

0.7%

5

0.7%

לידות נרתיקיות תקינות

96.1%

95%

95.4%

96%

95.4%

95.2%

97.0%

97.1%

696

97.2%

697

96.6%

 

סיכום חמש שנתי

סה"כ לידות

העברות לפני

העברות אחרי

העברות ילודים

סה"כ העברות

ניתוחים קיסריים

לידות מכשרניות

לידות תקינות

סה"כ 2008-2012

3409

276

49

37

362

79

33

3297

באחוזים

100%

8.01%

1.43%

1.08%

10.62%

2.31%

0.97%

96.71%

לציין: בשנת 2012, נפטר ילוד בבית, כיומיים לאחר לידתו, לאחר הריון ולידה תקינים. סיבת המוות: מוות בעריסה.

שנה

סכ"ה לידות

העברות לפני הלידה

העברת יולדות אחרי הלידה

העברת ילודים

ניתוחים

ואקום

2003

258

15

9

4

7

3

2004

262

25

14

9

11

2

2005

348

34

10

2

12

4

פירוט 05

 

NPL*24, מקוניום*4, PROM*2, דימום*1, עכוז*1, האטות*1, רצון*1

שיליה*6, PPH*2, תפירה*1, התיבשות*1

ילוד מתנשם*1, החיאת ילוד*1

NPL*11,  האטות*1

NPL*4

2006

375

33

6

4

13

2

פירוט 06

 

NPL*15, רצון*5, מקוניום*3, האטות*5, PROM*4, יל"ד*1

שיליה*3, PPH*1, תפירה*2,

 

אפגר נמוך*4

NPL*9, האטות*3, PROM ממושך*1

NPL*1, מקוניום*1

2007

506

48

9

7

16

8

פירוט 07

 

NPL*31, מקוניום*4, האטות*4, דימום*2, עכוז*1, רצון*4, PIH*1, מצג פנים*1

שיליה*4, PPH*3, תפירה*2,

 

מתנשם*3, IUGR*2, צהבת*1, GBS*1

NPL*14, האטות*1, מצג פנים*1

NPL*6, האטות*2

2008

563

52

13

8

21

6

פירוט 08

 

NPL – 37, מקוניום –3, האטות-3, עכוז-1, רצון/כאב-5, דימום-2, פרולפס-1,

PPH-7, שיליה-4,  קרע-1,

עלית ל"ד-1

השגחה על ילוד-4,

צהבת-4,

NPL-18, מקוניום-1

האטות-1, פרולפס-1

NPL-5

האטות – 1

2009

674

55

8

4

13

8

פירוט 09

 

NPL – 27, מקוניום – 12, האטות-4, עכוז-2, רצון/כאב-6, PROM ממושך-4

PPH-5, שיליה-3

 

השגחה על ילוד-4

NPL-9, האטות-2

מקוניום-1, עכוז-1

NPL-6, האטות-1

מקוניום-1

2010

735

58

10

8

11

10

פירוט 10

 

NPL -32, מקוניום -12, האטות/מצוקה -3

רצון-7, דימום -1, חום אמהי -1, PROM ממושך-2

PPH-3,  שיליה-4, קרע-2, תשישות-1

4-מתנשם, 3-צהבת

חשד לזיהום ילוד-1,

 

NPL-9, האטות-2

NPL-6, האטות-2,  מקוניום-2

2011

716

54

7

8

15

5

פירוט 11

 

NPL*17, מקוניום*12, רצון*8, האטות*6, יל"ד*5, דימום*1, PROM ממושך*4, עכוז*1

שיליה*3, דימום*3, קרע*1,

ילוד קטן/מתנשם*4, צהבת*4

NPL*5, יל"ד*4, האטות/מקוניום*5 עכוז*1

NPL*3, האטות/מקוניום*2

2012

721

57

11

9

19

5

פירוט 12

 

NPL*25, מקוניום*11, רצון*7, PROM ממושך*6, האטות*6, דימום*1, חום אמהי*1

שיליה*6, PPH*5

השגחת ילוד*6, שאיפת מקוניום*1, ילוד לאחר החיאה*2

NPL*14, מקוניום*4,   האטות*1

האטות*3,  NPL*2,

 

 

בשעה טובה ומוצלחת, נגמר איסוף הנתונים של לידות הבית של שנת 2012.

בשנת 2011 היתה ירידה קלב במספר כלל הלידות – 716 (לעומת 735 בשנת 2010),

אך, כרגיל התוצאות הן טובות בהרבה מאשר התוצאות המיילדותיות של בתי החולים השונים.

סיכום לידות בית מתוכננות בישראל 2003-2012 / נאסף ונערך ע"י ד"ר אבנר שיפטן

שנה

2003

באחוזים

2004

באחוזים

2005

באחוזים

2006

באחוזים

2007

באחוזים

2008

באחוזים

2009

באחוזים

2010

באחוזים

סכ"ה לידות בית

258

100%

262

100%

348

100%

375

100%

506

100%

563

100%

674

100%

735

100%

העברות לפני

15

5.8%

25

9.5%

34

9.7%

33

9%

48

9.5%

52

9.2%

55

8.2%

58

7.9%

העברות אחרי

9

3.5%

14

5.3%

10

2.8%

6

1.6%

9

1.7%

13

2.3%

8

1.2%

10

1.3%

העברות ילודים

4

1.5%

9

3.4%

1

0.28%

4

1%

7

1.4%

8

1.4%

4

0.6%

8

1.0%

סכ"ה העברות

28

10.8%

48

18.3%

45

12.9%

43

11.4%

64

12.7%

73

12.9%

67

9.9%

76

10.3%

ניתוחים קיסריים

7

2.7%

11

4.2%

12

3.4%

13

3.4%

16

3%

21

3.7%

13

1.9%

11

1.5%

לידות מכשירניות

3

1.1%

2

0.7%

4

1.1%

2

0.5%

8

1.5%

6

1.0%

7

1.0%

10

1.3%

לידות נרתיקיות תקינות

248

96.1%

249

95%

332

95.4%

360

96%

482

95.4%

536

95.2%

654

97.0%

714

97.1%

 

שנה

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

באחוזים

2012

באחוזים

סה"כ לידות בשנה

 

 

 

 

 

 

 

 

716

 

721

 

העברת יולדות לפני

5.8%

9.5%

9.7%

9%

9.5%

9.2%

8.2%

7.9%

54

7.5%

57

7.9%

העברת יולדות אחרי

3.5%

5.3%

2.8%

1.6%

1.7%

2.3%

1.2%

1.3%

7

1%

11

1.5%

העברת ילודים

1.5%

3.4%

0.28%

1%

1.4%

1.4%

0.6%

1.0%

8

1.1%

9

1.2%

סכ"ה העברות

10.8%

18.3%

12.9%

11.4%

12.7%

12.9%

9.9%

10.3%

69

9.6%

77

10.7%

ניתוחים קיסריים

2.7%

4.2%

3.4%

3.4%

3%

3.7%

1.9%

1.5%

15

2.1%

19

2.6%

לידות מכשירניות

1.1%

0.7%

1.1%

0.5%

1.5%

1.0%

1.0%

1.3%

5

0.7%

5

0.7%

לידות נרתיקיות תקינות

96.1%

95%

95.4%

96%

95.4%

95.2%

97.0%

97.1%

696

97.2%

697

96.6%

 

סיכום חמש שנתי

סה"כ לידות

העברות לפני

העברות אחרי

העברות ילודים

סה"כ העברות

ניתוחים קיסריים

לידות מכשרניות

לידות תקינות

סה"כ 2008-2012

3409

276

49

37

362

79

33

3297

באחוזים

100%

8.01%

1.43%

1.08%

10.62%

2.31%

0.97%

96.71%

לציין: בשנת 2012, נפטר ילוד בבית, כיומיים לאחר לידתו, לאחר הריון ולידה תקינים. סיבת המוות: מוות בעריסה.

שנה

סכ"ה לידות

העברות לפני הלידה

העברת יולדות אחרי הלידה

העברת ילודים

ניתוחים

ואקום

2003

258

15

9

4

7

3

2004

262

25

14

9

11

2

2005

348

34

10

2

12

4

פירוט 05

 

NPL*24, מקוניום*4, PROM*2, דימום*1, עכוז*1, האטות*1, רצון*1

שיליה*6, PPH*2, תפירה*1, התיבשות*1

ילוד מתנשם*1, החיאת ילוד*1

NPL*11,  האטות*1

NPL*4

2006

375

33

6

4

13

2

פירוט 06

 

NPL*15, רצון*5, מקוניום*3, האטות*5, PROM*4, יל"ד*1

שיליה*3, PPH*1, תפירה*2,

 

אפגר נמוך*4

NPL*9, האטות*3, PROM ממושך*1

NPL*1, מקוניום*1

2007

506

48

9

7

16

8

פירוט 07

 

NPL*31, מקוניום*4, האטות*4, דימום*2, עכוז*1, רצון*4, PIH*1, מצג פנים*1

שיליה*4, PPH*3, תפירה*2,

 

מתנשם*3, IUGR*2, צהבת*1, GBS*1

NPL*14, האטות*1, מצג פנים*1

NPL*6, האטות*2

2008

563

52

13

8

21

6

פירוט 08

 

NPL – 37, מקוניום –3, האטות-3, עכוז-1, רצון/כאב-5, דימום-2, פרולפס-1,

PPH-7, שיליה-4,  קרע-1,

עלית ל"ד-1

השגחה על ילוד-4,

צהבת-4,

NPL-18, מקוניום-1

האטות-1, פרולפס-1

NPL-5

האטות – 1

2009

674

55

8

4

13

8

פירוט 09

 

NPL – 27, מקוניום – 12, האטות-4, עכוז-2, רצון/כאב-6, PROM ממושך-4

PPH-5, שיליה-3

 

השגחה על ילוד-4

NPL-9, האטות-2

מקוניום-1, עכוז-1

NPL-6, האטות-1

מקוניום-1

2010

735

58

10

8

11

10

פירוט 10

 

NPL -32, מקוניום -12, האטות/מצוקה -3

רצון-7, דימום -1, חום אמהי -1, PROM ממושך-2

PPH-3,  שיליה-4, קרע-2, תשישות-1

4-מתנשם, 3-צהבת

חשד לזיהום ילוד-1,

 

NPL-9, האטות-2

NPL-6, האטות-2,  מקוניום-2

2011

716

54

7

8

15

5

פירוט 11

 

NPL*17, מקוניום*12, רצון*8, האטות*6, יל"ד*5, דימום*1, PROM ממושך*4, עכוז*1

שיליה*3, דימום*3, קרע*1,

ילוד קטן/מתנשם*4, צהבת*4

NPL*5, יל"ד*4, האטות/מקוניום*5 עכוז*1

NPL*3, האטות/מקוניום*2

2012

721

57

11

9

19

5

פירוט 12

 

NPL*25, מקוניום*11, רצון*7, PROM ממושך*6, האטות*6, דימום*1, חום אמהי*1

שיליה*6, PPH*5

השגחת ילוד*6, שאיפת מקוניום*1, ילוד לאחר החיאה*2

NPL*14, מקוניום*4,   האטות*1

האטות*3,  NPL*2,