הרימון 60 עין איילה

פקידת קבלה בלידה בבית משנת 2001.

מתגוררת בעין איילה, אמא לשלושה, מגדלת ירקות, סורגת, תופרת ואופה לחם.

מעורבות מקצועית- מלמדת בסדנאות לדולות בנושא "מצבי חרום בלידה", תומכת בנשים הבוחרות להימנע מהתערבויות בהפלה טבעית.