כשאנחנו יולדות אנו מוצאות את העוצמה הפנימית והיכולת ללכת בעקבות הטבע שלנו ולסמוך על כוחותינו הנשיים

Previous
Next

המיילדות

לידת בית

לידת מים

מידע ליולדת

אמה"י הוקם על בסיס התפיסה, כי חופש הבחירה לגבי מקום הלידה, אופן הלידה והמטפלים בלידה הינם בגדר זכות יסודית של היולדת, המעוגנת בחוק יסוד: "כבוד האדם וחירותו". עבור נשים בריאות, ההריון, הלידה וההנקה, הינם תהליכים טבעיים, אשר במרבית המקרים מצריכים רק מעקב לצורך זיהוי סימנים מוקדמים לסיבוכים, סביבה תומכת ומוכרת, עידוד ואהבה.