בטיחות לידות בית

הדעה הרווחת בציבור היא שלידות בית הן מסוכנות. קיימים מיתוסים שליליים רבים בציבור סביב נושא הלידה בבית ולמרות השינוי שאנו חשות באווירה, עדיין נתפסת הלידה בבית כמעשה לא אחראי ומסוכן. 

מחקרים מראים שלידת בית מתוכננת היא לידה בטוחה בדיוק כמו לידה בבי"ח ובלידה שניה אף יותר .

למחקרים—->

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jmwh.12172

https://www.bmj.com/content/346/bmj.f3263.full.pdf+html

אבל מה זה אומר לידה מתוכננת, ומה הופך אותה לבטוחה?

לידת בית מתוכננת כשמה כן היא, והיא מלווה באנשי מקצוע מיומנים ומוסמכים – מיילדות ו\או רופאים.

לידות בית בישראל מתרחשות בכמה אופנים שחלקם לא מתנהלים לפי הנהלים של משרד הבריאות ולא בצורה מקצועית ומובילים לעיתים לאסון:

  1. לידות מתוכננות בליווי מיילדת עם רישיון לעסוק ביילוד המשתייכת לארגון מיילדות הבית בישראל – אמה"י ועובדות לפי נוהלי משרד הבריאות. (על כך אפרט בהמשך).
  2. לידות בית מתוכננות מלוות במיילדות עם רישיון שאינן חברות באימהי.
  3. לידות בית מתוכננות שמלוות במיילדות ללא רישיון ישראלי (לרוב רישיון מחו"ל).
  4. לידות בית מלוות ברופא.
  5. לידות בית מלוות בדולה שאין לה רישיון הכשרה או ידע בניהול לידה.
  6. לידות בית בהן היולדת בוחרת ללדת בעצמה ללא כל גורם מקצועי.
  7. לידות בית לא מתוכננת שבהן הלידה התרחשה מהר ולא הספיקו להגיע לבית חולים (רוב הלידות המתרחשות בבית).

לצערנו בתקשורת כל הלידות שמתקיימות בבית נמצאות בסל אחד דבר שגורם עוול ללידות בית מתוכננות שמבוצעות ע"י מיילדות שעובדות על פי נהלים.

לידות בית שמנוהלות ע"י מיילדות שמשתייכות לארגון אמה"י  בהתאם לחוק ועל פי נהלים מקצועיים.

אנחנו כ 20 מיילדות, כולנו בעלות רישיון ישראלי לעסוק בילוד אותו קיבלנו ממשרד הבריאות לאחר שהוכשרנו כאחיות ובהמשך כמיילדות ועבדנו מספר שנים כמיילדות בבית חולים.

ההצטרפות לאמה"י מחייבת מעבר לניסיון מיילדותי בבית חולים להתלוות למיילדת ותיקה, קבלת מספר לידות בליווי מיילדת ותיקה והכשרה ספציפית בלידות בית שניתנת ע"י מיילדות ותיקות מהארגון.

אנחנו עובדות לפי נוהלים של משרד הבריאות שמכתיבים אלו נשים יכולות ללדת בבית כלומר שמצב בריאותן וההיריון שלהם מאפשרים לידה ביתית, באיזה שבועות של ההיריון, באלו משקלים של הילודים… לאורך כל תהליך הלידה אנחנו מנטרות את דופק העובר לסירוגין בעזרת מכשיר הדופלר ועוקבות אחר החיוניות שלו.

בנוסף מפורט בנוהל הציוד שהמיילדת צריכה להצטייד בלידה הביתית כולל ציוד החייאה וחמצן, תרופות שיש לנו הרשאה לתת בלידה במקרה בצורך. בנוסף אנחנו מחויבות להשתלמות החייאת ילוד אחת לשנה.

בנוהל מפורט באלו מקרים עלינו לפנות את היולדת או היילוד לבית חולים וכיצד לפנות. במקרה של פינוי אנחנו מתלוות לבית החולים.

רובנו לקראת יציאת הילוד מזמינות מיילדת נוספת כדי שתהיינה עוד זוג ידיים מקצועיות בשלב הלידה ויציאת השליה.

תהליך ההתקשרות בין המיילדת ליולדת/ לזוג מתרחש לרוב בשליש השני. בתהליך נפתח גיליון יולדת בו נלקחת אנמנזה מפורטת רפואית וכללית. במפגשי ליווי ההיריון אנחנו מתמקדות בהיבט הפיזי והרגשי בהריון, בלידה ובתקופה שאחרי.

מאוד חשוב לנו חיבור עמוק עם הזוג שמאפשר ליולדת בזמן הלידה להרגיש מקום בטוח, להיות אותנטית, לאפשר לאנדורפינים להיות מופרשים ולגוף שלה שיודע ללדת לעשות כך בבטחה. חשוב לנו לדעת על מצבה הרגשי של היולדת ובאם חוותה אירועים טראומטיים בעברה שעשויים להשפיעה על הלידה.

החל משבוע 37 אנחנו נכנסות לכוננות ופנויות לקריאה ללידה. אנחנו מלוות את הלידה ומקבלות את הילוד במקום שבו האם בחרה ללדת. תומכות בהיקשרות הראשונית ובהנקה. נשארות בבית היולדת אחרי לידה לבדוק שהיא יציבה המודינמית ומניקה, ומדריכות לגבי השעות הראשונות.

הנוהל מחייב הזמנת רופא ילדים ביממה הראשונה לאחר הלידה ואנחנו מגיעות לביקור בית יממה אחרי למעקב, הדרכה, לקיחת בדיקת סקר ילודים, תמיכה והתבוננות משותפת ראשונית על הלידה.

לידות הבית בליווי מיילדת עם רישיון העובדת בכפוף לנהלים של משרד הבריאות הן חוקיות במדינת ישראל.

מחקרים רציניים מראים שתוצאות לידות בית מתוכננות זהות לתוצאות לידות בסיכון נמוך בבית החולים. גם בלידות הבית וגם בלידות בית החולים עשויים להשתבש דברים. לאחרונה התפרסם מחקר שנעשה בבית חולים סורוקה על לידות בית. במחקר זה לא נעשתה הפרדה בין לידות בית מתוכננות לבין לידות של נשים שלא הספיקו להגיע לבית חולים. . לפיכך התוצאות היו בעייתיות ומחקר זה לא משקף לידות בית מתוכננות בליווי מיילדת שעובדת בהתאם לנהלים.

 מחקר בנושא בטיחות לידות בית-  500 אלף נשים, 14 מחקרים שונים– 

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(19)30119-1/fulltext?fbclid=IwAR0GJ9aGDShLBynXGyFqYDZyQ1SWwfwGvl7GiJcoN7QTC76RtVwQCQBnDyE

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31709403/

רוב לידות הבית בריאות, מרגשות ובטוחות ולעתים עלינו להתפנות לבית חולים או אפילו לא להתחיל את הלידה בבית. השאיפה היא ללדת בבית אולם הקו המנחה הינו ילד בריא בחוץ ואימא בריאה פיזית ורגשית.

מיילדות הבית בישראל לא מבוטחות בביטוח אחריות מקצועית.

למרות שיש לנו רישיון לעסוק בילוד ממשרד הבריאות ואנחנו עובדות לפי נהלי משרד הבריאות אין חברת ביטוח שמסכימה לבטח אותנו. בנוסף אין עד כה גוף ממשלתי שעוזר לנו בקידום נושא חשוב זה. ארגון אמה"י מנסה מספר שנים לטפל בנושא כאוב זה ועד כה ללא הצלחה. אנו מחוייבות על פי חוק ליידע את הזוג שאין  למיילדות בית בישראל ביטוח כנגד רשלנות מקצועית. 

חשוב לציין שבמדינות מתוקנות כמו שוויץ, אנגליה, הולנד ומדינות מסוימות בארה"ב מתקיימות לידות בית מוסדרות מגובות בתמיכה של המדינה וכמובן שמיילדות הבית מבוטחות.

להלן נוהל לידות בית בישראל 

http://www.midwivesil.co.il/…/dbsA…/Homebirth_Nohal_2012.pdf