לא נמצא קשר בין תוצאות לידה חמורות בנשים בהיריון בסיכון נמוך בלידות בית לעומת לידות בתי חולים

תקציר:

מטרה: לבחון את ההשערה כי לנשים בהיריון בסיכון נמוך בתחילת הלידה בלידת בית מתוכננת יש שיעור גבוה יותר של תחלואה אימהית חריפה וחמורה ביחס ללידות בית חולים ולהשוות את שימועי ה- PPH  והוצאה ידנית של שליה.

שיטה: מחקר קוהורט. כל המקרים של תחלואה אימהית חמורה נאספו במחקר הלאומי בהולנד  ונעשה איחוד עם מאגר המידע הפרינטלי באותה התקופה 2004-2006.

אוכלוסיה : 146,752 יולדות בסיכון נמוך שהיו במרפאות ראשוניות בתחילת הלידה.

תוצאות לידה עיקריות: תחלואה חריפה חמורה של אימהות (העברה לטיפול נמרץ, אקלמפסיה, עירוי דם מעל 4 מנות דם ואירועים חמורים אחרים), PPH, הוצא הידנית של שליה.

תוצאות: 92,333 (62.9%) ילדו בלידת בית מתוכננת, 54,419 (37.1%) ילדו באופן מתוכנן בבית החולים. סך כל שיעורי התחלואה החמורה ברפואה הראשונית היו 2 ל- 1000 לידות. בלידות ראשונות שיעור התחלואה היה 2.3 בלידות בית לעומת 3.1 ל- 1000 לידות בבתי החולים. ירידה בסיכון היחסי של 25.7% בלידת בית לעומת בית החולים. שיעור PPH היה 43.1 בלידת בית לעומת 43.3 בלידת בית חולים.  שיעור ההוצאה הידנית של השליה  היה 29.0 בלידת בית לעומת 29.8  בבית החולים. לוולדניות שיעור התחלואה ללידת בית היה 1.0 לעומת 2.3 ל- 1,000 בבית החולים. שיעור PPH  היה 16.9 לעומת 37.6 בבית החולים.

מסקנה: לנשים בסיכון נמוך בזמן תחילת הלידה ברפואה הראשונית היולדות בלידת בית מתוכננת יש שיעור נמוך יותר של תחלואה  מאשר בלידת בית חולים מתוכננת. לוולדניות הבדלים אלו היו מובהקים סטטיסטית. הסיכון המוחלט לתחלואה חמורה היה נמוך בשתי הקבוצות. לא נמצאה עדות לכך שלידת בית מתוכננת  של נשים בסיכון נמוך בתחילת הלידה מובילה לעליה בסיכון לתחלואה אימהית כאשר בטיפול ניתן ע"י מיילדות מיומנות ועם מערכת טובה להפניה והעברה לבית החולים.

למאמר המלא ב- http://www.bmj.com/content/346/bmj.f3263.pdf%2Bhtm