הצעת חוק לידות בית 28.02.16

עכשיו גם אתן ואתם יכולות להשפיע ולתרום לתיקון האפליה כלפי נשים הבוחרות ללדת בבית, באמצעות פעולה אחת פשוטה.

גם אם לא ילדת בבית או אינך מתכננת ללדת בבית מדובר במהלך חשוב בזכויות אדם בכלל ובזכויות נשים בפרט.

ביום ראשון הקרוב, ועדת השרים תשב לדון בהצעת חוק לתיקון האפליה כלפי יולדות בית וכלפי התינוקות הנולדים בבית.

בשנות ה-50 חוקק המוסד לביטוח לאומי, חוק, שלפיו יינתן ליולדת מענק לידה  ותשלום עבור הוצאות הלידה- דמי אשפוז, בניסיון לעודד נשים ללדת במסגרת בבתי חולים ולא בבתיהן. היום, לידות בית מתנהלות על ידי מיילדות בית בהתאם להנחיות משרד הבריאות (לשנת 2012).

ארגון הבריאות העולמי, על סמך מחקרים רבים שנערכו בעשור האחרון, מכיר בבטיחותה של לידת בית. במדינות מתקדמות שונות בעולם מתקיימות לידות בית כחלק משרותי הבריאות הציבוריים. בבריטניה ב-2013, לאחר עריכת מחקר רחב היקף , הוחלט על ידי הממשלה, להמליץ לנשים בריאות עם הריונות תקינים ללדת בביתן או בבית יולדות, המנוהל על ידי מיילדות, שכן תוצאות הלידה לאם ולעובר היו שוות לתוצאות לידות בבית חולים, עם פחות התערבויות רפואיות ויותר שביעות רצון.

מטרת הצעת החוק היא לאפשר לנשים לבחור היכן ללדת ללא אפליה כלכלית. לא ייתכן שלידת בית המתרחשת באופן חוקי ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, לא תמומן באמצעות דמי הביטוח הלאומי שהיולדת הפרישה במשך חייה. הדבר פוגע באוטונומיה של האשה על גופה, בזכותה לפרטיות וכמובן בעקרון השוויון.

אז מה עליך לעשות כדי לתמוך בהצעת החוק?

1.  לשלוח אי מייל לשרים וועדה המפורטים להלן ובו את מביעה תמיכתך בהצעה באמצעות העתקת הנוסח המצ"ב או נוסח אישי משלך  . חשוב לכתוב בכותרת המייל: הצעת חוק לידה בבית- 28.2.16

2. להפיץ פוסט זה לרשימת התפוצה הגדולה ביותר שאת יכולה- קבוצות, בוול שלך, במיילים וכ'ו.

הצעת נוסח המכתב לשרים 

עבור השר/ה…..

באמצעות מייל….

שלום רב,

הנדון: הצעת חוק לידה בבית (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016  פ/566

ביום א' 28.2.16 תעלה על שולחן ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת החוק של חברות הכנסת תמר זנדברג וזהבה גלאון המתקנת אפליה ארוכת שנים כלפי נשים שילדו בבית.

לידת בית מתוכננת היא לידה המתקיימת באמצעות מיילדת מוסמכת ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. זו בחירה הגיונית, רצויה וחוקית במדינת ישראל המתקיימת בפיקוח הראוי.

נשים בריאות, העונות על ההתוויות של משרד הבריאות בחוזר המנכ"ל המסדיר לידות בית, יכולות ללדת לידה בטוחה וחוקית בביתן. הדבר יטיב עם היולדת והתינוק ויקל על העומס בחדרי הלידה. הצעת החוק מתקנת מצב פסול בו נשים שילדו בבית אינן מקבלות דמי אשפוז, שמטרתם לשלם את הוצאות הלידה וכן אינן מקבלות מענק לידה, שמטרתו היא רכישת ציוד לילוד. אפליה זו אינה מאפשרת לנשים שידן אינה משגת ללדת כרצונן .     

מצב פסול זה מהווה אפליה נגד נשים הבוחרות ללדת בבית. למעשה המצב הקיים מקשה על נשים לקיים את זכותן לבחור את מקום ואופן לידתן, בהתאם לחוק יסוד – כבוד האדם וחירותו. לא יתכן שאזרחיות המדינה המפרישות ממשכורתן לביטוח לאומי, תופלנה לרעה בשל מימוש זכות הבחירה .

במצב הקיים כיום בו הרפואה הציבורית נמצאת בסכנת קריסה ובתי החולים פועלים בתפוסה גבוהה, המסכנת את חיי המאושפזים, אני רואה טעם רב ביצירת תמריץ לנשים בריאות, ללדת מחוץ לבתי החולים.

   אני קוראת לך להצביע בעד הצעת החוק פ/566 (סעיף י"א בסדר היום) ולמען תיקון אפליה פסולה המבחינה בין נשים עניות ובין נשים עשירות, בין נשים שיולדות בבתי חולים ובין נשים שיולדות בלידת בית.

בברכה,

(שם)

רשימת כתובות של השרים-

איילת שקד- 'sar@justice.gov.il'
אורי אריאל-<sarmoag@moag.gov.il>
יריב לוין- 'Sar2@tourism.gov.il
גילה גמליאל- etis@pmo.gov.il
אופיר אקוניס- sar@most.gov.il
מירי רגב- <ministerts@most.gov.il>
זאב אלקין- sar@moia.gov.il
יובל שטייניץ- 'sar@energy.gov.il'
דוד אזולאי- davida@dat.gov.il
משה כחלון- 'sar@mof.gov.il'
אבי גבאי- 'sar@sviva.gov.il'
יעקב ליצמן- <sar.kneset@moh.gov.il>